• Riasa Chlorella Na našej planéte sú rôzne formy života a my môžeme povedať, že každá z nich je navzájom prepojená. Vzniká tak jeden veľký ucelený systém, ktorého rovnováha je základom pre jeho správne a bezproblémové fungovanie. Ľudia využívajú mnoho produktov prírody, jedným z nich je i unikátna riasa Chlorella. Práve táto úžasná  riasa Chlorella priniesla na náš trh nové pohľady na čistenie organizmu. Predtým sa na tento účel využívali iné spôsoby, no s príchodom Chlorelly sa všetko zmenilo. Postupne vytvorila cestičku aj pre iné produkty, ktoré majú podobný charakter. Teda ide o výťažky z prírodného produktu, ktoré boli síce spracovávané, ale veľmi šetrným spôsobom, aby si zachovali dostatok všetkých živín a minerálnych látok. Môžeme hovoriť o veľmi pokročilých spôsoboch. Continue reading »

    Tags: